Privacy Policy

FRISSÍTETTÜK AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓNKAT, AMELYNEK HATÁLYBALÉPÉSI DÁTUMA 2018. május 1.

A jelen Online adatvédelmi irányelv (a továbbiakban: „Adatvédelmi irányelv”) információt nyújt arról, hogyan kezeli a Hach Lange Kft. (a továbbiakban: Hach Lange Kft.) a webhelyeinken, mobil webhelyeinken, mobil alkalmazásainkon és egyéb, a Hach Lange Kft. által szabályozott, a jelen Adatvédelmi irányelvhez kapcsolódó digitális szolgáltatásainkon és termékeinken (a továbbiakban együttesen: Hach Lange Kft. webhelyen) keresztül begyűjtött személyes adatokat. A Hach Lange Kft. az adatellenőrző a személyes adatoknak a vonatkozó törvények szerinti feldolgozásában.

A jelen Adatvédelmi közlemény nem vonatkozik azon Hach Lange Kft. webhelyekre, amelyek nem kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi irányelvhez, illetve a Hach Lange Kft. webhelyekhez csatlakozó, külső felek által üzemeltetett webhelyekre.

Az általunk begyűjtött adatok

A Hach Lange Kft. a következő típusú adatokat gyűjti a Hach Lange Kft. webhelyeken keresztül:

 • Az Ön által biztosított adatok. A termékeinkre és szolgáltatásainkra való regisztráció, a kérdőívek vagy felmérések megválaszolása, illetve a Hach Lange Kft. ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvétel során Ön által megadott személyes adatok.
 • Automatikusan begyűjtött adatok. Az Ön IP-címe és személyes azonosításra nem alkalmas, a Hach Lange Kft. webhelyek Ön általi használatára vonatkozó adatok begyűjtése automatikusan megtörténhet nyomon követési technológiák, pl. sütik segítségével. A webböngészőjét beállíthatja úgy, hogy minden sütit visszautasítson; ugyanakkor a sütik lehetővé teszik, hogy kihasználja néhány, a webhely által biztosított kulcsfontosságú funkció előnyeit, ami a sütik visszautasítása esetén esetlegesen nem lehetséges.
 • Más forrásokból begyűjtött adatok. Előfordulhat, hogy kombinálni fogjuk az Önnel kapcsolatos, a Hach Lange Kft. webhelyeken keresztül gyűjtött adatokat, az offline begyűjtött adatokat és a külső felektől származó adatokat.

Az adatok felhasználásának módja

A Hach Lange Kft. az általunk gyűjtött adatokat a következő célokra használja:

 • az Ön által kért Hach Lange termék és szolgáltatások biztosítása,
 • a hasonló és/vagy kapcsolódó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás lehetővé tétele és biztosítása,
 • a Hach Lange webhelyeken biztosított felhasználói élmény testreszabása és javítása,
 • a termékek és a Hach Lange Kft. webhelyek általános fejlesztése és egyéb belső vállalati célok.
 • a hatóságok értesítésére és a nekik szóló jelentéstételre vonatkozó törvényi kötelezettségek.

Az európai adatvédelmi törvények szerint a személyes adatok feldolgozásához a Hach Lange Kft. vállalatnak jogi alappal kell rendelkeznie. Az esetben alkalmazandó jogi alap attól függ, hogy a fent meghatározott konkrét célok közül a Hach Lange Kft. mely célból dolgozza fel az Ön személyes adatait:

 • Bizonyos esetekben a Hach Lange Kft. kérheti az Ön hozzájárulását a személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához. Ha Ön úgy dönt, hogy ehhez hozzájárul, később visszavonhatja hozzájárulását, ha felveszi velünk a kapcsolatot „A személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek” részben leírtak szerint. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a már megtörtént adatfeldolgozást.
 • Más esetekben a személyes adatok feldolgozása szükséges lehet a vonatkozó törvények vagy rendelkezések betartása, illetve az Önre vonatkozó szerződés teljesítése érdekében. Előfordulhat, hogy nem tud kimaradni ebből a feldolgozásból, vagy a kimaradás befolyásolhatja egy olyan szerződéses kötelezettségünk teljesítését, amellyel egyébként tartozunk Önnek.
 • További egyéb esetekben a Hach Lange Kft. feldolgozhatja az Ön személyes adatait a Hach Lange Kft. azon jogos érdeke alapján, hogy kommunikáljunk Önnel termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, illetve tudományos kutatás és oktatási lehetőségek kapcsán. Önnek jogában áll kimaradni személyes adatai minden ilyen feldolgozásából. Ezt úgy tudja megtenni, ha felveszi velünk a kapcsolatot „A személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek” részben leírtak szerint.

A feldolgozó műveletek közé tartozhat a személyes adatok rögzítése, elrendezése, strukturálása, tárolása, adaptálása vagy módosítása, visszakeresése, konzultálása, felhasználása, közzététele továbbítással, terjesztéssel vagy más módon elérhetővé tétellel, csoportosítása vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése. Az Önről gyűjtött adatokat öt évig tárolhatjuk a legutóbbi, Önnel folytatott interakciótól számítva. Ezután csak annyi ideig archiváljuk, ameddig ésszerűen szükséges a fent meghatározott célokra, a vonatkozó törvényekkel összhangban.

Az általunk megosztott adatok

A Hach Lange Kft. az Ön beleegyezése nélkül nem értékesíti és nem teszi közzé az Ön személyes adatait független harmadik felek számára, mely alól kivételt képeznek az alábbiak:

 • Társult vállalkozások és külső szolgáltatók számára a webhelyeinken elérhető szolgáltatások és adatok, többek között online marketing és hirdetések biztosítása érdekében, valamint az üzleti folyamataink támogatása céljával. Ezen felekkel szemben elvárás a részünkről, hogy a személyes adatokat a jelen Adatvédelmi közleménynek megfelelően kezeljék.
 • A kapcsolódó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás lehetővé tétele és biztosítása. Nem osztunk meg olyan országból származó személyes adatot, amely beleegyezést ír elő, kivéve, ha a beleegyezés előre rendelkezésre nem áll a kapcsolódó társult vállalatokkal való megosztásra vonatkozóan. Ezen felekkel szemben elvárás a részünkről, hogy a személyes adatokat a jelen Adatvédelmi közleménynek megfelelően kezeljék.
 • Másik vállalat részére az egyik termékcsaládunk vagy üzletágunk eladása vagy átruházása kapcsán, ami a Hach Lange Kft. egy vagy több társult vállalkozásán keresztül biztosított szolgáltatásokat is magában foglalja.
 • Kormányzati szabályozó hatóságoknak, többek között az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeletének (Food and Drug Administration) vagy egyéb hatóságoknak, ahogyan a Hach Lange Kft. számára esetlegesen szükségessé válik a jogi kötelezettségeknek vagy követeléseknek való megfeleléshez.

Ha a Hach Lange Kft. úgy dönt, hogy újjászervezi vagy leválasztja vállalatait értékesítés, egyesülés vagy akvizíció révén, a Hach Lange Kft. megoszthatja az Ön személyes adatait tényleges vagy leendő vásárlóival. Minden tényleges vagy leendő vásárlónktól megköveteljük, hogy ezeket a személyes adatokat a jelen közleménynek megfelelően kezeljék.

Az összes kapcsolódó társult vállalkozást itt találja.

A személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek

Jogában áll megtekinteni az általunk őrzött, Önről szóló személyes adatokat és másolatot kérni azokról, és kérni a pontatlan vagy hiányos személyes adatok javítását. Jogában áll számítógéppel olvasható formában megkapni azokat az adatokat, amelyeket Ön adott meg nekünk, és továbbítani ezeket az adatokat más adatellenőrzőnek. Kérheti személyes adatai törlését vagy feldolgozásuk korlátozását is, illetve kifogásolhatja személyes adatai feldolgozását. Ha hozzá szeretne férni személyes adataihoz, aggályt, panaszt kíván benyújtani, javítást kíván kérni, vagy bizonyos programokból ki kíván maradni, kérjük, forduljon adatvédelmi vezetőnkhöz az Ön által használt Hach Lange webhelyen található „Kapcsolat” hivatkozásra kattintva, az Ön által használt Hach Lange mobil webhelyen található Hach Lange kapcsolattartási adatok segítségével, vagy írjon a privacy@hach.com e-mail címre. Emellett a következő címre küldhet nekünk levelet:

Hach Lange Kft.
H-1222 Budapest, Vöröskereszt u. 8-10.

A(z) Magyarország adatvédelmi hatósága felel azért, hogy a Magyarország i adatvédelmi törvényeket betartsák. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogaira vonatkozó további információkért, vagy ha egy problémát nem tud velünk közvetlenül megoldani, és panaszt kíván tenni, vegye fel a kapcsolatot: DPA kapcsolattartási adatok.

Biztonság

A Hach Lange Kft. különféle intézkedéseket tart fenn a személyes adatok védelme és biztonsága érdekében, de személyes adatok online megosztása esetén mindig fennáll némi kockázat arra vonatkozóan, hogy jogosulatlan külső felek hozzáférést nyerhetnek az adatokhoz.

A webhelyeink globális elérése

A jelen webhely használatával Ön megérti, hogy személyes adatait az Egyesült Államokban és bármely más olyan országban gyűjtjük, tároljuk és dolgozzuk fel, amelybe esetlegesen továbbíthatjuk az Ön adatait üzleti tevékenységünk során. A Hach Lange a világ minden részén található társult vállalkozásaihoz továbbíthatja az Ön személyes adatait. Ezek a társult vállalkozások továbbíthatják az Ön személyes adatait más, kapcsolódó társult vállalkozásokhoz. Egyes társult vállalkozások olyan országokban lehetnek, amelyek nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. Ennek ellenére minden kapcsolódó társult vállalkozásnak a jelen közleménynek megfelelő módon kell kezelnie a személyes adatokat. A személyes adatok határon túli továbbítására vonatkozó óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot „A személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek” részben található információk segítségével.

Az Adatvédelmi közleményünk változásai

Rendszeresen ellenőrizze a jelen Adatvédelmi közleményt, mivel előfordulhat, hogy az Adatvédelmi irányelv bizonyos részein időről időre változásokat eszközlünk, ami vonatkozó beleegyezéssel kapcsolatos követelmények tárgyát képezheti. Az esetleges változásokat azonnal közzétesszük ezen az oldalon, emellett pedig új hatálybalépési dátumot teszünk közzé az oldal tetején.


A Hach Lange Kft. online adatvédelmi irányelve

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 1.

A jelen Online adatvédelmi irányelv (a továbbiakban: „Adatvédelmi irányelv”) elmagyarázza, hogy hogyan kezeljük a jelen Adatvédelmi irányelvhez kapcsolódó webhelyeinken, mobil webhelyeinken, mobil alkalmazásainkon és egyéb, a Hach Lange Kft. (H-1222 Budapest, Vöröskereszt u. 8-10.) által szabályozott digitális szolgáltatásainkon és termékeinken (a továbbiakban: Hach Lange webhelyek) keresztül begyűjtött személyes adatokat. A Hach Lange Kft. az adatellenőrző a személyes adatoknak a vonatkozó törvények szerinti feldolgozásában. A jelen Adatvédelmi közlemény nem vonatkozik azon Hach Lange webhelyekre, amelyek nem kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi irányelvhez, illetve külső felek által üzemeltetett webhelyekre, amelyekhez a Hach Lange webhelyek esetlegesen kapcsolódhatnak.


Az online általunk begyűjtött adatok típusai

Az általunk a Hach Lange webhelyek Ön általi használata során begyűjtött személyes adatok típusainak leírása ebben a részben olvasható, és mind a számunkra Ön által biztosított, mind a Hach Lange webhelyek Ön általi használata során automatikusan begyűjtött adatokat magában foglalják.

A jelen Adatvédelmi közlemény esetében a „Személyes adatok” kifejezés olyan adatokat jelent, amelyek vagy személyesen azonosítják Önt, vagy ésszerű kereteken belül alkalmasak az Ön személyes azonosítására. A Személyes adatok közé tartozik a név, a lakcím, a telefonszám és az e-mail cím.

Az Ön által biztosított adatok

Önnek nem szükséges valamely szolgáltatásra vagy programra regisztrálnia ahhoz, hogy a Hach Lange webhelyeken elérhető adatok legnagyobb részéhez hozzáférést nyerjen. Ugyanakkor a közzétett tartalmak egy része kizárólag regisztrált vagy beazonosított felhasználók számára elérhető, és szükségessé teszi, hogy profilt állítson be, vagy specifikus adatokat adjon meg önmagával kapcsolatban ahhoz, hogy hozzáférést nyerhessen a szolgáltatáshoz.

A Hach Lange webhelyek használata során megadott személyes adatok

A Hach Lange Kft. Ön által a Hach Lange webhelyeken megadott személyes adatokat gyűjt, pl. termék megvásárlása, marketingtermékek és információk igénylése, a Hach Lange Kft. ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel és a Hach Lange Kft. kérdőíveinek és felméréseinek kitöltése során. Ezek az alábbiakat foglalhatják magukban:

 • kapcsolatfelvételi adatok, pl. az Ön neve, lakcíme, telefonszáma vagy e-mail címe,
 • regisztrációs adatok, pl. az Ön felhasználóneve és jelszava,
 • díjazásra vonatkozó adatok abban az esetben, ha Ön egészségügyi szakemberként szolgáltatást biztosít a Hach Lange Kft. számára,
 • munkaviszonnyal, oktatással kapcsolatos és egyéb háttér-információk, ha Ön a Hach Lange Kft. vállalatnál való foglalkoztatásról érdeklődik,
 • fizetési adatok (pl. banki szolgáltatással kapcsolatos adatok, fizetésre használt kártya száma, lejárati dátuma, szállítási címe és számlázási címe),
 • az Ön által biztosított tartalmak (pl. Online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor vagy egyéb információk küldésekor).

A Hach Lange Kft. vállalattal folytatott egyéb interakciók során Ön által megosztott személyes adatok

Ön kérdések feltevése, aggodalmak megosztása és problémák jelentése céljából is felveheti a kapcsolatot a Hach Lange Kft. vállalattal. Ha kommunikációt folytat a Hach Lange Kft. vállalattal, vagy tájékoztatást kér tőlünk, előfordulhat, hogy a kapcsolatfelvételi adatai és a kérvénye szempontjából releváns személyes adatai megadására lesz szükség.

Automatikusan begyűjthető adatok

A Hach Lange webhelyek használata során bizonyos, használattal és készülékekkel kapcsolatos adatok automatikus gyűjtésére is sor kerülhet az alábbiakban leírtaknak megfelelően.

IP-cím

Ha a Hach Lange webhelyekre látogat, előfordulhat, hogy rögzítjük a számítógépe vagy egyéb készüléke internetprotokoll-címét („IP-címét”). Az IP-cím azonosítja a webhelyek elérésére használt elektronikus készüléket, ami lehetővé teszi, hogy a Hach Lange webhelyeken való mozgása során fenntartsuk a kommunikációt az Ön számítógépével, ezáltal testre szabva a tartalmakat.

Sütik és egyéb, nyomon követésre használt technológiák

A Hach Lange webhelyek Ön általi használatáról nyomon követési technológiák, pl. sütik és adatgyűjtő jelek használatával is adatokat gyűjtünk. A „sütik” egyedi numerikus kódok, amelyek a számítógépen tárolódnak, és céljuk az Ön érdeklődési köreinek és beállításainak nyomon követése, valamint visszatérő látogatóként történő felismerése. Az „adatgyűjtő jelek” áttetsző grafikus képek, amelyeket webhelyeken, e-mailekben és hirdetésekben helyeznek el, és a felhasználói tevékenység és az adott webhely forgalmának monitorozását teszik lehetővé. Ezek a technológiák elősegítik az Ön beállításainak megjegyzését, és lehetővé teszik számunkra, hogy olyan tartalmakat és funkciókat biztosítsunk az Ön számára, amelyek nagy valószínűséggel a leginkább érdekelni fogják Önt a „kattintássorozat-adatok” alapján, amelyek megmutatják az Ön általi, az Hach Lange webhelyeken korábban folytatott tevékenységeket.

A Google Display Advertising programot (pl. a Retargeting with Google Analytics, a Google Display Network Impression Reporting, a DoubleClick Campaign Manager integrálás és a Google Analytics Demographics and Interest Reporting funkciót) is felhasználjuk azzal a céllal, hogy (1) más webhelyeken megjelenítsük a hirdetéseinket az Ön számára a Hach Lange webhelyekre tett előző látogatások alapján, és hogy (2) jobban megértsük a hirdetéseink hatását és a hirdetési szolgáltatások használatát. A Google Analytics Demographics and Interest Reporting szolgáltatással kapcsolatban a Google érdeklődésalapú hirdetéseiből származó adatokat használatunk fel (pl. kor, nem, és érdeklődési körök) a Google Analytics programmal, hogy megértsük és javítsuk marketingkampányainkat és a Webhelyünk tartalmát.

Az online hirdetések egy része a Google Display Advertising szolgáltatáson keresztül fut. A program részeként Google Analytics funkciókat, pl. a Retargeting funkciót használjuk. Ezzel a funkcióval és egyéb, hirdetési hálózatok által kínált funkciókkal mi és a hirdetési hálózatok üzemeltetői, többek között a Google, külső felektől származó sütiket (pl. DoubleClick sütit) – illetve bizonyos esetekben első féltől származó sütiket (pl. a Google Analytics sütit) – használhatunk fel arra, hogy egy felhasználónak a Hach Lange webhelyen tett korábbi látogatásai alapján biztosítsunk tájékoztatást, optimalizálást és hirdetést. Emellett a társult vállalkozásaink hirdetéseit is megjeleníthetjük, amikor ellátogat a Hach Lange webhelyekre.

Ha szeretne kimaradni a Google Ads szolgáltatásból, látogasson el a http://www.google.com/ads/preferences oldalra. Ha nem kívánja, hogy a Google Analytics felhasználja az Ön adatait, telepítheti a Google Analytics szolgáltatásból való kimaradást biztosító böngészőbővítményt a Google Analytics leiratkozási oldalán.

Ez a Hach Lange webhely úgy van kialakítva, hogy ne reagáljon a böngészőkből kapott „do not track” (nyomon követés kihagyása) jelekre.

Ha többet szeretne megtudni a sütikről és egyéb, nyomon követésre használt technológiákról, többek között a letiltásuk módjáról, látogasson el a http://www.allaboutcookies.org/ oldalra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos sütik kulcsfontosságúak a webhelyeink működése szempontjából, és a törlésük vagy letiltásuk a webhely működőképességének csökkenésével jár.

Mobilkészülékes használat nyomon követése

Bizonyos Hach Lange webhelyek olyan mobil alkalmazásokként vagy mobil webhelyekként állnak rendelkezésre, amelyek mobilkészülékekről használhatóak. Ha Ön mobilkészüléket használ a Hach Lange webhelyek eléréséhez és használatához, a többi, a fentiekben leírt adatok mellett a következő, mobilspecifikus adatokat is begyűjthetjük: készülék- vagy hirdetési azonosító, készülék típusa, hardver típusa, közegelérés-vezérlési („MAC”) cím, nemzetközi mobilkészülék-azonosító („IMEI”), a készülék operációs rendszerének verziója, a Hach Lange webhelyek elérésére vagy letöltésére használt platform (pl. Apple, Google, Amazon, Windows), helyadatok, valamint az Ön által használt készülék és a Hach Lange webhelyek Ön általi használatának használati adatai.

Más forrásokból begyűjtött adatok.

Előfordulhat, hogy az Önnel kapcsolatban egy Hach Lange webhely meglátogatása kapcsán begyűjtött adatokat a más Hach Lange webhelyek meglátogatásából származó adatokkal ötvözzük. Emellett az Önnel kapcsolatban a Hach Lange webhelyek meglátogatása kapcsán gyűjtött adatokat offline gyűjtött adatokkal, valamint küldő felek által biztosított adatokkal kombinálhatjuk.


Az adatok felhasználásának módja

A személyes adatokat annak érdekében használjuk fel, hogy biztosítsuk az Ön által kért termékeket és szolgáltatásokat, kommunikációt folytassunk Önnel, javítsuk az Ön Hach Lange webhelyeken tapasztalt felhasználói élményét, általános fejlesztéseket végezzünk a termékeinken és szolgáltatásainkon, valamint egyéb belső üzleti célokra hasznosítsuk őket. Ezen felhasználások közé tartozhat a személyes adatok rögzítése, összeszervezése, strukturálása, tárolása, adaptálása vagy módosítása, visszakeresése, konzultálása, felhasználása, közzététele továbbítással, terjesztéssel vagy más módon elérhetővé tétellel, csoportosítása vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése. Az Önről gyűjtött adatokat öt évig tárolhatjuk a legutóbbi, Önnel folytatott interakciótól számítva. Ezután csak annyi ideig archiváljuk, ameddig ésszerűen szükséges a fent meghatározott célokra, a vonatkozó törvényekkel összhangban.

Az Ön által kért termék és szolgáltatások biztosítása

Ha Ön úgy dönt, hogy megvásárolja egy termékünket, vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat, az Ön által a Hach Lange webhelyeken szolgáltatott információkat a rendelései és számlái kezelésére, a kifizetései feldolgozására, a kérdéseire biztosított válaszok megadására, az Ön által kért szolgáltatások nyújtására és optimális vásárlói élmény biztosítására fogjuk felhasználni.

Marketing

A Hach Lange Kft. vállalattól és a kapcsolódó társult vállalkozásoktól marketinginformációkat is kaphat, pl. ajánlatokat a Hach Lange Kft. vállalattal kapcsolatos termékekről vagy szolgáltatásokról, a termékeinkkel kapcsolatos felmérésekben való részvételre vonatkozó meghívókat kaphat, illetve a különleges promócióinkkal kapcsolatos értesítéseket küldhetünk az Ön számára. Ilyen esetekben a kapcsolatfelvételi és egyéb személyes adatait marketinginformációk küldésére használhatjuk fel.

Testre szabott felhasználói élmény

Az Ön által biztosított személyes adatokat testre szabott ajánlatok és tájékoztatás létrehozására, illetve az Ön érdeklődési köreinek és ízlésének megfelelő szolgáltatások biztosítására is felhasználhatjuk. Emellett az IP-címét és a sütik és hasonló nyomon követési technológiák használatával automatikusan gyűjtött adatokat arra használhatjuk fel, hogy egyszerűbben használhatóvá és navigálhatóvá tegyük a Hach Lange webhelyeket, valamint hogy személyre szabjuk a Hach Lange webhelyeken biztosított tartalmakat úgy, hogy előre megjósoljuk azon információkat és szolgáltatásokat, amelyek az Ön érdeklődésére szolgálhatnak.

Üzleti és termékfejlesztés

Annak érdekében, hogy új tényekre derítsünk fényt, amelyek segítségével a Hach Lange Kft. jobban megértheti az ügyfelei szükségleteit, és elősegíthető a termékek, szolgáltatások, anyagok és programok fejlesztése, továbbfejlesztése és kiértékelése, a Hach Lange Kft. elemzi az Ön által megadott információkat. A Hach Lange Kft. ezekre a célokra nem használ fel az Ön személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Webhelyelemzések és -fejlesztés

Az Ön által biztosított információkat és a Hach Lange webhelyek Ön általi használatával kapcsolatban automatikusan gyűjtött adatokat arra is felhasználhatjuk, hogy monitorozzuk a felhasználói forgalom mintázatait és a webhelyre vonatkozó beállításokat a webhely fejlesztése, adatelemezése és optimalizálása céljából.

A feldolgozás jogi alapja

Az európai adatvédelmi törvények szerint a személyes adatok feldolgozásához a Hach Lange Kft. vállalatnak jogi alappal kell rendelkeznie. Az esetben alkalmazandó jogi alap attól függ, hogy a fent meghatározott konkrét célok közül a Hach Lange Kft. mely célból dolgozza fel az Ön személyes adatait:

 • Bizonyos esetekben a Hach Lange Kft. kérheti az Ön hozzájárulását a személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához. Ha Ön úgy dönt, hogy ehhez hozzájárul, később visszavonhatja hozzájárulását, ha felveszi velünk a kapcsolatot „A személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek” részben leírtak szerint. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a már megtörtént adatfeldolgozást.
 • Más esetekben a személyes adatok feldolgozása szükséges lehet a vonatkozó törvények vagy rendelkezések betartása, illetve az Önre vonatkozó szerződés teljesítése érdekében. Előfordulhat, hogy nem tud kimaradni ebből a feldolgozásból, vagy a kimaradás befolyásolhatja egy olyan szerződéses kötelezettségünk teljesítését, amellyel egyébként tartozunk Önnek.
 • További egyéb esetekben a Hach Lange Kft. feldolgozhatja az Ön személyes adatait a Hach Lange Kft. azon jogos érdeke alapján, hogy kommunikáljunk Önnel termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, illetve tudományos kutatás és oktatási lehetőségek kapcsán. Önnek jogában áll kimaradni személyes adatai minden ilyen feldolgozásából. Ezt úgy tudja megtenni, ha felveszi velünk a kapcsolatot „A személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek” részben leírtak szerint.

Az általunk megosztott adatok

Az Ön személyes adatait kizárólag az alábbiakban leírt módon osztjuk meg külső felekkel. A személyes adatokat nem értékesítjük és nem adjuk bérbe külső felek számára az ő saját marketinges céljaikra.

Külső felek általi hirdetések és online viselkedésen alapuló hirdetések

Előfordulhat, hogy az Önnek megfelelően testre szabott külső webhelyeken és mobil szolgáltatásokban a Hach Lange Kft. termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetések fognak megjelenni, például a Hach Lange Kft. vagy egy Ön által meglátogatott, külső felek által fenntartott webhely számára biztosított adatok, illetve a webböngészési tevékenységei, vásárlásai és érdeklődési körei alapján. Ezek a testre szabott online hirdetések számos forráson keresztül érkezhetnek, például:

 • Megoszthatjuk a hirdetési szolgáltatóinkkal az Ön személyes azonosításra nem alkalmas adatait, amelyet sütik és egyéb nyomon követési technológiák használatával szereztünk a Hach Lange webhelyeinken.
 • Bizonyos Hach Lange webhelyek részt vesznek online viselkedésen alapuló hirdetésben (ezt bizonyos esetekben retargetáló hirdetésnek és érdeklődésen alapuló hirdetésnek is nevezik). Ezen webhelyeket a láblécben található „Advertising Choices” (Hirdetési módozatok) hivatkozás alapján lehet azonosítani. A hirdetési hálózati partnereink sütiket helyezhetnek el és használhatnak a Hach Lange webhelyeken és más, külső felek által fenntartott webhelyeken azzal a céllal, hogy adatokat gyűjtsenek az Ön tevékenységeiről, és olyan online hirdetéseket biztosítsanak az Ön számára, amelyek az érdeklődési körein alapulnak. Amikor Hach Lange online viselkedésen alapuló hirdetés jelenik meg, látni fog rajta egy „Ad Choices” (Hirdetési módozatok) ikont. Az ikonra vagy hivatkozásra kattintva eljuthat egy olyan webhelyre, amelyen kezelheti az online viselkedésen alapuló hirdetések biztosításához felhasznált, a böngészési előzményekkel kapcsolatos adatait, illetve leiratkozhat a felhasználásukról. Ha leiratkozik, akkor is megjelenhetnek még egyéb adatokon alapuló online hirdetések, többek között a Hach Lange Kft. hirdetései (pl. a megtekintett oldal tartalma alapján a korábbi kattintássorozat-adatok helyett). Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy ezek a külső hirdetési szolgáltatók továbbra is adatokat gyűjtenek be az Ön böngészési tevékenységével kapcsolatban, de nem fogják arra felhasználni ezeket az adatokat, hogy a múltbéli online böngészési viselkedésén alapuló hirdetéseket biztosítsanak.
 • Bizonyos webböngészők „do-not-track” (nyomon követés kihagyása) jeleket küldhetnek azokra a webhelyekre, amelyekkel a böngésző kommunikációt végez. A jelen Adatvédelmi közlemény hatálybalépési dátumának idején még nem hoztak létre iparági szabványt arra vonatkozóan, hogy hogyan kell reagálni az ilyen jelekre. Ebből kifolyólag a Hach Lange Kft. jelenleg nem reagál ezekre a jelekre. A fentiekben leírt módon dönthet úgy, hogy kimarad az olyan hirdetésekből, amelyek a böngészési előzményeket használják fel az online viselkedésen alapuló hirdetések biztosításához, ehhez látogasson el a következő webhelyre: hirdetési módozatok.

Társult vállalkozások, forgalmazók és beszállítók

Forgalmazókkal és társult vállalkozásokkal állunk kapcsolatban, akik segítséget nyújtanak vállalatunk működtetéséhez, és akik számára szükséges lehet az Ön személyes adataihoz való hozzáférés a Hach Lange Kft. számára nyújtott szolgáltatások biztosítása során. Nem hatalmazzuk meg ezeket a feleket arra, hogy bármilyen olyan célra felhasználják az Ön személyes információit, amely nem kapcsolódik a Hach Lange Kft. vállalathoz és társult vállalkozásainak üzleti műveleteihez, és nem osztunk meg olyan országból származó személyes adatot, amely beleegyezést ír elő, kivéve, ha a beleegyezés előre rendelkezésre nem áll a kapcsolódó társult vállalatokkal való megosztásra vonatkozóan. Ezen felekkel szemben elvárás a részünkről, hogy az összegyűjtött személyes adatokat a jelen Adatvédelmi közleménynek megfelelően kezeljék.

Társmárkás webhelyek

Előfordulhat, hogy más vállalatokkal lépünk partnerségi viszonyra annak érdekében, hogy együttes, vagyis társmárkás alapon biztosítsunk tartalmakat vagy szolgáltatásokat az Ön számára. A társmárkás webhelyeken mind a Hach Lange Kft., mind a társmárkapartner emblémája megjelenik a képernyőn. Javasoljuk, hogy a társmárkapartnereink különálló adatvédelmi irányelveit is olvassa el, mivel bizonyos szempontokból eltérőek lehetnek a miénktől. Az irányelvek elolvasásával tájékozottabb döntést hozhat arról, hogy megadja-e adatait egy bizonyos oldalon.

Termékekkel kapcsolatos visszajelzések

Ha Ön felveszi a kapcsolatot a Hach Lange Kft. vállalattal valamely termékünk használatával kapcsolatos tapasztalatait illetően, az Ön által biztosított adatokat felhasználhatjuk a megfelelő kormányzati szabályozó hatóságok felé leadott jelentésekben, illetve az egyéb, törvény által előírt esetekben.

Törvényes jogok és kötelezettségek

Bizonyos korlátozott körülmények fennállása esetén előfordulhat, hogy a Hach Lange Kft. vállalatnak ki kell adnia az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy megfeleljen egy törvényes kötelezettségnek vagy követelésnek, pl. hogy megfeleljen a kormányzati szabályozó hatóságoknak való jelentéstételi kötelezettségének a termékeink biztonságosságával kapcsolatban, illetve az egyik termékcsaládunk vagy üzletágunk eladása vagy átruházása kapcsán, ami az egy vagy több Hach Lange webhelyen keresztül biztosított szolgáltatásokat is magában foglalja. Az ilyen esetekben intézkedéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehetséges mértékben biztosítsunk az Ön személyes adatainak védelmét. Emellett fenntartjuk az arra vonatkozó jogot, hogy a személyes adatait olyan felhasználókkal kapcsolatos kivizsgálásra és vádemelésre használjuk fel, akik a szabályainkkal ellentétes módon járnak el, illetve akik illegális vagy másokra vagy mások tulajdonára nézve ártalmas módon járnak el.

Szervezeti változás

Ha a Hach Lange Kft. úgy dönt, hogy újjászervezi vagy leválasztja vállalatait értékesítés, egyesülés vagy akvizíció révén, a Hach Lange Kft. megoszthatja az Ön személyes adatait tényleges vagy leendő vásárlóival. Minden tényleges vagy leendő vásárlónktól megköveteljük, hogy ezeket a személyes adatokat a jelen közleménynek megfelelően kezeljék.


Gyermekek adatvédelme

A Hach Lange Kft. nem gyűjt és nem használ fel tudatosan közvetlenül gyermekektől származó személyes adatokat a Hach Lange webhelyeken (a „gyermek” kifejezés a meghatározásunk szerint a 18 évesnél fiatalabb kiskorúakat jelenti). Tudatosan nem engedélyezzük gyermekek számára a termékeink megrendelését, a vedlünk folytatott kommunikációt, illetve az online szolgáltatásaink használatát. Ha Ön szülő, és tudomására jut, hogy a gyermeke adatokat szolgáltatott a számunkra, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban meghatározott módok egyikén, és mi Önnel együtt megoldást keresünk a problémára.


A személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek

Önnek jogában áll megtekinteni az általunk őrzött, Önről szóló személyes adatokat és másolatot kérni azokról, és kérni a pontatlan vagy hiányos személyes adatok javítását. Önnek jogában áll számítógéppel olvasható formában megkapni azokat az adatokat, amelyeket Ön adott meg nekünk, és továbbítani ezeket az adatokat másik adatellenőrzőnek. Kérheti személyes adatai törlését vagy feldolgozásuk korlátozását is, illetve kifogásolhatja személyes adatai feldolgozását. Ha hozzá szeretne férni személyes adataihoz, aggályt, panaszt kíván benyújtani, javítást kíván kérni, vagy bizonyos programokból ki kíván maradni, kérjük, forduljon adatvédelmi irodánkhoz az Ön által használt Hach Lange webhelyen található „Kapcsolat” hivatkozásra kattintva, az Ön által használt Hach Lange mobil webhelyen található Hach Lange kapcsolattartási adatok segítségével, vagy írjon a privacy@hach.com e-mail címre. Emellett a következő címre is levelet küldhet nekünk:

Hach Lange Kft.
H-1222 Budapest, Vöröskereszt u. 8-10.

A(z) Magyarország adatvédelmi hatósága felel azért, hogy az adatvédelmi törvényeket betartsák Magyarország. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogaira vonatkozó további információkért, vagy ha egy problémát nem tud velünk közvetlenül megoldani, és panaszt kíván tenni, vegye fel a kapcsolatot: DPA kapcsolattartási adatok.

A Hach Lange Kft. vállalattal folytatott minden kommunikáció esetében adja meg e-mail címét, a webhely címét, a mobil alkalmazást és/vagy azt a Hach Lange terméket, amelyhez személyes adatokat adott (pl. hu.hach.com), valamint biztosítson részletes magyarázatot a kéréséhez. Kérjük, ha törölni, módosítani vagy korrigálni szeretné személyes adatait, és e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, az e-mail tárgysorában a „Deletion Request” (Törlésre vonatkozó kérés) vagy az „Amendment/Correction Request” (Módosítási/korrekciós kérés) kifejezés szerepeljen. Minden ésszerű kérelemre megfelelő időben reagálni fogunk, és előfordulhat, hogy bizonyos kérések feldolgozásához a személyazonossága további igazolására lesz szükség.


Adatbiztonság

A Hach Lange Kft. ésszerű műszaki, adminisztratív és fizikai kontrollokat alkalmaz a Hach Lange webhelyeken keresztül begyűjtött személyes adatok védelmének biztosítása érdekében. Ugyanakkor mindig fennáll bizonyos mértékű kockázat azzal kapcsolatban, hogy egy külső fél hozzáfér egy internetes adatátvitelhez, vagy hogy valaki módot talál a biztonsági rendszereink kijátszására. Arra biztatjuk, hogy körültekintéssel járjon el, amikor az interneten keresztül személyes adatokat ad meg, különösen a pénzügyi adatok esetében. A Hach Lange Kft. nem tudja szavatolni, hogy nem fognak jogosulatlan külső felek hozzáférni az Ön személyes adataihoz; ebből kifolyólag a személyes adatok Hach Lange webhelyeken való megadása során Önnek az előnyöket és a kockázatokat egyaránt mérlegelnie kell.


Külső felek által fenntartott webhelyek és közösségi oldalak beépülő moduljai

A jelen Adatvédelmi közlemény nem vonatkozik azon Hach Lange webhelyekre, amelyek nem kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi közleményhez, illetve külső felek által üzemeltetett webhelyekre, amelyekhez a Hach Lange webhelyek esetlegesen kapcsolódhatnak. A Hach Lange webhelyek közösségi oldalakhoz tartozó beépülő modulokat (pl. a Facebook „Tetszik” gombját, a „Megosztás a Twitteren” gombot) alkalmazhatnak annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az Ön számára az adatok másokkal való egyszerű megosztását. Amikor Ön a Hach Lange webhelyekre látogat, a közösségi oldalhoz tartozó beépülő modul sütit helyezhet el az Ön számítógépén vagy egyéb elektronikus készülékén, ami lehetővé teszi az üzemeltető számára azon személyek azonosítását, akik korábban már ellátogattak a webhelyünkre. Ha Ön be van jelentkezve a közösségi oldal webhelyére (pl. Facebook, Twitter), amikor a Hach Lange webhelyre látogat, a közösségi oldal beépülő modulja lehetővé teszi a közösségi oldal webhelye számára, hogy a Hach Lange webhely Ön általi meglátogatására vonatkozó adatokat kapjon. A közösségi oldal beépülő modulja emellett azt is lehetővé teszi a közösségi oldal webhelye számára, hogy a Hach Lange webhelyen folytatott tevékenységeivel kapcsolatos adatokat osszon meg a közösségi oldal webhelyének más felhasználóival. Ezeket a megosztási beállításokat a közösségi oldal webhelye kezeli, és a jelen adatvédelmi irányelv előírásai vonatkoznak rá.

A webhelyeink globális elérése

A jelen webhelyet a Hach Lange üzemelteti az Egyesült Államokban, de az Ön által megadott adatok a más országokban tevékenykedő társult vállalkozásaink, forgalmazóink és beszállítóink számára is hozzáférhetőek lesznek a jelen irányelv szerint. Emellett ha az Egyesült Államoktól eltérő országból látogat el a webhelyre, akkor a velünk folytatott kommunikációjából adódóan szükségszerű lesz az adatok nemzetközi határokon átívelő elküldése. A személyes adatok törvényes védelmének szintje nem minden országban azonos; ugyanakkor az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatos törekvéseink részeként meg fogjuk tenni a jelen Adatvédelmi közleményben leírt biztonsági intézkedéseket. A jelen webhely használatával Ön a beleegyezését adja a személyes adatainak az Egyesült Államokban vagy bármely más olyan országban történő tárolásához és feldolgozásához, amelybe esetlegesen továbbíthatjuk az Ön adatait az üzleti tevékenységünk során.

Tájékoztatás kaliforniai lakosok számára

A Kalifornia Állam Polgári Törvénykönyvének 1798.83-as paragrafusában leírt bizonyos korlátozásoknak megfelelően a kaliforniai lakosok kérhetik tőlünk, hogy biztosítsuk számukra a következőket: (i) a külső feleknek közvetlen marketing céljából az előző naptári évben átadott személyes adatok bizonyos kategóriáinak listája, valamint (ii) a külső felek személyazonossága. A kérés elküldéséhez a kaliforniai lakosok a privacy@hach.com címen vehetik fel velünk a kapcsolatot.


Az Adatvédelmi irányelvünk változásai

A személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi irányelvnek az adatok Öntől való begyűjtésének idején érvényes változatában leírt módon vagy az Ön által engedélyezett módon fogjuk felhasználni. Ugyanakkor a beleegyezéssel kapcsolatos vonatkozó követelményeknek megfelelően fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor változtatásokat eszközöljünk a jelen Adatvédelmi irányelven. A jelen Adatvédelmi irányelv bármely változtatása meg fog jelenni ezen az oldalon, és új hatálybalépési dátum is láthatóvá fog válni. A Hach Lange Kft. arra biztatja Önt, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi irányelvet az esetleges változásokat illetően. A Hach Lange webhelyek Ön általi folyamatos használata során begyűjtött személyes adatok kezelése az aktuálisan közzétett Adatvédelmi irányelvnek megfelelően fog történi.


Kiegészítés az Online használati feltételekhez


Adatvédelem és biztonság

A Hach Lange Kft. (a továbbiakban: Hach Lange Kft.) és annak társult vállalkozásai és leányvállalatai tiszteletben tartják az Ön adatvédelmét, nagyra értékelik a velünk való kapcsolatát, és elkötelezettek az Ön adatvédelmének megóvása mellett. Megértjük, hogy az adatvédelem fontos az ügyfeleink és a Hach Langewebhelyek látogatói számára. A személyes azonosításra alkalmas adatok általunk történő felhasználására az Adatvédelmi irányelvünk előírásai vonatkoznak, és a Hach Lange webhelyek Ön általi elérésével és használatával Ön a beleegyezését adja ahhoz, hogy Önre nézve kötelező érvényű az Adatvédelmi irányelv.

Ön elismeri és egyetért azzal, hogy a személyes azonosításra alkalmas adatok Hach Lange webhelyen történő megadásakor, annak ellenére, hogy a Hach Lange Kft. óvintézkedéseket tart érvényben a jogosulatlan hozzáférés és elfogás megelőzése érdekében, nem garantálható teljes mértékben a biztonságosság. ABBAN A VALÓSZÍNŰTLEN ESETBEN, HA AZ ERŐFESZÍTÉSEINK ELLENÉRE ADATOKAT FOGNAK EL, VAGY JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS TÖRTÉNIK, A HACH LANGE KFT. NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZ ILYEN ELFOGÁSOKAT ÉS JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSEKET ILLETŐEN, ILLETVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (AZ ELMARADT HASZNOT IS BELEÉRTVE), AMELYET EGY ÜGYFÉL VAGY FELHASZNÁLÓ SZENVED EL, MÉG AKKOR SEM, HA A HACH LANGE KFT. VÁLLALAT A KORÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉT ILLETŐEN, ÉS A HACH LANGE KFT. NEM GARANTÁLJA SEM KIFEJEZETT, SEM BELEÉRTETT MÓDON, HOGY AZ ÜGYFELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK ELFOGÁSTÓL ÉS JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSTŐL MENTESEK LESZNEK, ÉS NEM BIZTOSÍT BELEÉRTETT GARANCIÁT A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN. MINDEN ÜGYFÉL ÖNMAGA FELELŐS A SAJÁT JELSZAVA BIZALMAS KEZELÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁÉRT.